Танай байгууллага ямар төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгодог вэ?
Таньд ямар нэгэн бартерын санал байна уу?
Бид таньтай санал солилцоход бэлэн байна!

БАРТЕР ХИЙХ БОЛОМЖТОЙ АЯЛАЛ